Over Passport for Work

Passport for Work is een pilotproject waarin gewerkt wordt aan een vernieuwend loopbaanplatform. Hierin staan professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal. Aan de basis hiervan staat een persoonlijk skillprofiel. Dit profiel komt tot stand via gamification; door instructievideo’s, spelvormen en coaching. Zo wordt een compleet beeld geschetst van iemands talenten en mogelijkheden, de ‘skills’. 

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Online lessen

Het paspoort biedt de werkzoekende de mogelijkheid naar ander werk of andere passende beroepen uit te kijken op basis van diens persoonlijke profiel. Dat kunnen beroepen binnen de eigen sector zijn maar ook daarbuiten. Het matchingsplatform wordt aangevuld met online lessen voor het ontwikkelen van skills. Zo kan een werkzoekende die een leuke functie op het oog heeft, zelfstandig werken aan talenten en vaardigheden. Met als doel het skillprofiel nog meer aan te laten sluiten bij het baanprofiel van de droomfunctie.

Anoniem

De informatie van de werkzoekende kan vervolgens, alléén met toestemming van de werkzoekende zelf, gedeeld worden met werkgevers. Zolang die toestemming niet is gegeven, worden er geen persoonlijke gegevens uitgewisseld.

Voor werkgevers

De werkgever wordt via Passport for Work vanuit een ander perspectief bijgestaan in de zoektocht naar passend personeel. De tool helpt werkgevers bij het scherper vormgeven van de vacature, met name op het gebied van benodigde skills. Bovendien geeft de tool toegang tot kandidaten die qua talenten en vaardigheden, uitstekend passen bij het baanprofiel (de openstaande vacature).

Eén skillstaal

Een belangrijke voorwaarde om op basis van skills werkzoekenden aan werkgevers te koppelen is dat we allemaal hetzelfde verstaan onder skills. Het onderzoeken en ontwikkelen van een landelijke skillstaal is belangrijk onderdeel van het pilotproject Passport for Work.
Passport for Work richt zich in eerste instantie op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Baanprofielen zijn met name functies op Mbo-1 en 2-niveau.
 

De innovatie

Passport for Work is een aanpak om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met het vinden van een duurzame baan op basis van een leuke en aansprekende mix van online tools, gamification, hedendaags UI/UX design, toegepast marktonderzoek en mobile & micro-learning. De aanpak is volledig geënt op een skills benadering.

De belangrijkste doelen van Passport for Work

  • Ontwikkeling van een werknemerspaspoort bruikbaar binnen meerdere sectoren van de arbeidsmarkt. 
  • Het paspoort komt tot stand door gebruik van een vernieuwende manier van het inventariseren van iemands mogelijkheden (skills). Denk aan games en rollenspellen en zo min mogelijk gebruik van teksten
  • Ontwikkeling van op maat gemaakte online lessen (eLearnings)
  • Zorgen voor een betere en transparantere verbinding tussen werkgevers en werknemers door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke “skills taal”