Disclaimer

In de tool wordt jouw geanonimiseerd skillprint gekoppeld aan een baanprofiel van werkgevers (vacatures). Dit gebeurt via een matchingsalgoritme dat nog in ontwikkeling is. Hier komt een matchpercentage uit dat aangeeft hoeveel procent van jouw vaardigheden overeenkomt met de gevraagde vaardigheden van een baanprofiel. Het resultaat helpt jou om zelf meer afgewogen keuzes te maken welke banen en sectoren bij jouw skills passen en contact te leggen met mogelijke werkgevers. De wijze waarop dit werkt (algoritme en wijze van meting) is onderwerp van onderzoek in deze fase van ontwikkeling van de tool. Aan de uitkomsten van het matchingproces kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Privacy-instellingen

Onze website beschermt uw privacy conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen uw gegevens voor geen enkel doel gebruiken zonder uw toestemming, en zullen alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het realiseren van bepaalde verwerkingsdoelen. 
Meer informatie vind je in het privacybeleid dat beschreven staat in de toestemmingsverklaring.

Webanalyse

Wij bewaren gegevens over bezoekers en hun ervaringen op onze website als geaggregeerde data. Wij gebruiken deze gegevens om fouten te herstellen en de ervaringen van alle bezoekers te verbeteren.

Conversietracking

Wij bewaren gegevens over wanneer u bepaalde handelingen op onze website hebt verricht, zodat we beter kunnen begrijpen op welke manier u de pagina gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om het gebruikscomfort van onze website te optimaliseren.